VISA Charging

บริการบัตรสากล (VIsa/Master)

บริการให้เช่าวิธีชำระผ่านบัตรสากล (Visa/Master…) เป็นวิธีเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการดิจิตอล และสินค้าบนมือถือและอินหเตอร์เน็ต

เปิดใช้

อัตราปันผลเฉลี่ย

1pay และธนาคารเก็บ 5%

คู่ค้าได้ : 95%

ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน: 6.300 vnd ในการทำธุรกรรม 1 ครั้ง

  • สนับสนุนบัตรสากลหลายประเภท

  • ช่วยเหลือผู้ประกอบการดูแลลูกค้าขั้นสุดท้าย

  • เอกสาร API/SDK ครบถ้วน เชื่อมต่อง่าย

  • มีระบบ Sandbox test ให้บริการง่ายและประหยัด

  • มูลค่าในการทำธุรกรรม 1 ครั้ง: 10.000 - 2.000.000 vnd

  • จำกัดการทำธุรกรรม: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคู่ค้า

  • ประโยชน์: เติมเงินผ่านบัตรธนาคาร

  • วิธีดำเนินงาน: ผู้ใช้ใช้บัตรธนาคารเพื่อจ่ายเงิน ผ่านขั้นตอนความปลอดภัยของธนาคาร

15 + 1
วงจรการชำระ
ค่าธรรมเนียม 5.5% + 6.300 đ
มูลค่าอย่างมาก ไม่จำกัด
จำกัดการชำระอย่างมาก / วัน 20.000.000/ วัน
บริการดูแลลูกค้า 24/7
ช่วยเหลือเทคนิค APIs/SDKs
แจ้งเตือนความผิดพลาดช่อง SMS/Email
บูรณาการ ฟรี
30 + 1
วงจรการชำระ
ค่าธรรมเนียม 5% + 6.300 đ
มูลค่าอย่างมาก ไม่จำกัด
จำกัดการชำระอย่างมาก / วัน 40.000.000/ วัน
บริการดูแลลูกค้า 24/7
ช่วยเหลือเทคนิค APIs/SDKs
แจ้งเตือนความผิดพลาดช่อง SMS/Email
บูรณาการ ฟรี
30 + 15
วงจรการชำระ
ค่าธรรมเนียม 4.5% + 6.300 đ
มูลค่าอย่างมาก ไม่จำกัด
จำกัดการชำระอย่างมาก / วัน ไม่จำกัด
บริการดูแลลูกค้า 24/7
ช่วยเหลือเทคนิค APIs/SDKs
แจ้งเตือนความผิดพลาดช่อง SMS/Email
บูรณาการ ฟรี