Dịch vụ thanh toán trực tuyến qua Thẻ quốc tế (Visa/Master)

Dịch vụ Thẻ Quốc tế (Visa/Master)

Dịch vụ cho thuê phương tiện thanh toán thẻ quốc tế (Visa/Master…) làm phương tiện thu phí cho các sản phẩm, dịch vụ nội dung số và hàng hoá trên mobile và internet.

Kích hoạt

Tỷ lệ phân chia trung bình

1Pay và Bank giữ 5% đối tác hưởng 95%.

Chi phí cho giao dịch: 6.300 vnđ cho 1 giao dịch bất kỳ.

  • Hỗ trợ nhiều loại thẻ quốc tế.

  • Hỗ trợ Merchant Chăm sóc khách hàng đầu cuối.

  • Tài liệu API/SDK đầy đủ, Kết nối dễ dàng.

  • Có hệ thống Sandbox test dịch vụ dễ dàng và tiết kiệm.

  • Mệnh giá cho 1 giao dịch: từ 10.000 – 2.000.000 vnđ.

  • Hạn mức giao dịch: tùy theo nhu cầu của đối tác.

  • Tính tiện ích: nạp tiền thông qua thẻ ngân hàng.

  • Cách thức giao dịch: người dùng sử dụng thẻ ngân hàng để chi trả, thông qua các bước bảo mật của ngân hàng.

15 + 1
Chu kỳ thanh toán
Phí giao dịch 5.5% + 6.300 đ
Mệnh giá tối đa Không giới hạn
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 20.000.000/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs/SDKs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 1
Chu kỳ thanh toán
Phí giao dịch 5% + 6.300 đ
Mệnh giá tối đa Không giới hạn
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 40.000.000/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs/SDKs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 15
Chu kỳ thanh toán
Phí giao dịch 4.5% + 6.300 đ
Mệnh giá tối đa Không giới hạn
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày Không giới hạn
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs/SDKs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí