SMS Charging

บริการรหัสสั้น

บริการให้เช่ารหัสสั้นเป็นวิธีชำระเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการดิจิตอล และสินค้าบนมือถือและอินเตอร์เน็ต

เปิดใช้

อัตราปันผลกับ Telco

ผู้ให้บริการเก็บ 55% 1pay และคู่ค้าได้ 45%

  • ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครบทุกรายที่ให้บริการนี้

  • แจ้งเปิดรหัสออนไลน์และเรียลไทม์ (ถ้าใช้รหัสที่มีอยู่)

  • ช่วยเหลือผู้ประกอบการดูแลลูกค้าขั้นสุดท้าย

  • มีรหัสให้เลือกหลากหลาย

  • เอกสาร API/SDK ครบถ้วน เชื่อมต่อง่าย

  • มีระบบ Sandbox test ให้บริการง่ายและประหยัด

  • มูลค่าในการทำธุรกรรม 1 ครั้ง: 500 - 15.000 vnd

  • จำกัดการทำธุรกรรม: 150.000 vnd / เบอร์โทรศัพท์ / วัน

  • ประโยชน์: ง่ายสำหรับผู้ใช้ ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อดำเนินการชำระ

  • วิธีดำเนินงาน: เพียงด้วย 1 คลิคส่ง SMS บนโทรศัพท์

15 + 1
วงจรการชำระ
Share revenue 84%
มูลค่าอย่างมาก 15.000 đ/ message
จำกัดการชำระอย่างมาก / วัน 150.000 vnd per day
บริการดูแลลูกค้า 24/7
ช่วยเหลือเทคนิค APIs/SDKs
แจ้งเตือนความผิดพลาดช่อง SMS/Email
บูรณาการ ฟรี
30 + 1
วงจรการชำระ
Share revenue 85%
มูลค่าอย่างมาก 15.000 đ/ message
จำกัดการชำระอย่างมาก / วัน 150.000 vnd per day
บริการดูแลลูกค้า 24/7
ช่วยเหลือเทคนิค APIs/SDKs
แจ้งเตือนความผิดพลาดช่อง SMS/Email
บูรณาการ ฟรี
30 + 15
วงจรการชำระ
Share revenue 86%
มูลค่าอย่างมาก 15.000 đ/ message
จำกัดการชำระอย่างมาก / วัน 150.000 vnd per day
บริการดูแลลูกค้า 24/7
ช่วยเหลือเทคนิค APIs/SDKs
แจ้งเตือนความผิดพลาดช่อง SMS/Email
บูรณาการ ฟรี