Cổng thanh toán online qua tin nhắn SMS, chiết khấu lớn - 1Pay

Dịch vụ đầu số ngắn
(8x98)

SMS là một giải pháp kết nối linh hoạt bằng API hướng tới những đối tác đã xây dựng những kết nối tương tự. Giải pháp này hỗ trợ cả kết nối đồng bộ và bất đồng bộ.

Kích hoạt

Tỷ lệ phân chia với Telco

Nhà mạng giữ 55% 1Pay và đối tác hưởng 45%.

  • Đầy đủ tất cả các nhà mạng.

  • Khai báo mở mã online và real time (nếu sử dụng kho mã mở sẵn).

  • Hỗ trợ Merchant Chăm sóc khách hàng đầu cuối.

  • Nhiều đầu số để lựa chọn.

  • Tài liệu API đầy đủ, kết nối dễ dàng.

  • Có hệ thống Sandbox test dịch vụ dễ dàng và tiết kiệm.

  • Mệnh giá cho 1 giao dịch: từ 1.000 – 15.000 vnđ.

  • Hạn mức giao dịch: 150.000 vnđ / 1 số thuê bao / 1 ngày.

  • Tính tiện ích: đơn giản với người dùng, sử dụng tài khoản di động để thực hiện thanh toán.

  • Cách thức giao dịch: chỉ với 1 click gửi sms trên điện thoại.

15 + 1
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 88%
Mệnh giá tin nhắn tối đa 15.000 đ/ tin
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 150.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 1
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 89%
Mệnh giá tin nhắn tối đa 15.000 đ/ tin
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 150.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 15
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 90%
Mệnh giá tin nhắn tối đa 15.000 đ/ tin
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 150.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí