1Pay - Cổng thanh toán trực tuyến tốt nhất Việt Nam hiện nay | SMSplus Charging

Dịch vụ SMS plus

Dịch vụ cho thuê đầu số đặc biệt dùng làm phương tiện thu phí cho sản phẩm các dịch vụ nội dung số và hàng hoá trên mobile và internet. Có mệnh giá cao và tỷ lệ chiết khấu lớn hơn so với đầu số ngắn truyền thống.

Kích hoạt

Tỷ lệ phân chia trung bình với Telcos

Với Viettel : Nhà mạng giữ 40% 1Pay và đối tác hưởng 60%.

Với Mobifone : Nhà mạng giữ 35% 1Pay và đối tác hưởng 65%.

Với Vinaphone : Nhà mạng giữ 35% 1Pay và đối tác hưởng 65%.

  • Đầy đủ tất cả các nhà mạng.

  • Khai báo mở mã online và real time (nếu sử dụng kho mã mở sẵn).

  • Hỗ trợ Merchant Chăm sóc khách hàng đầu cuối.

  • Tài liệu API/SDK đầy đủ, Kết nối dễ dàng.

  • Có hệ thống Sandbox test dịch vụ dễ dàng và tiết kiệm.

  • Mệnh giá cho 1 giao dịch: từ 1000 – 100.000 vnđ.

  • Hạn mức giao dịch: 500.000 vnđ / 1 số thuê bao / 1 ngày.

  • Tính tiện ích: đơn giản với người dùng, sử dụng tài khoản di động để thực hiện thanh toán.

  • Cách thức giao dịch: chỉ với 1 click gửi sms trên điện thoại.

15 + 1
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 84%
Mệnh giá tin nhắn tối đa Viette/mobi: 100.000 đ
Vinaphone: 50.000 đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 500.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs/SDKs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 1
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 85%
Mệnh giá tin nhắn tối đa Viette/mobi: 100.000 đ
Vinaphone: 50.000 đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 500.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs/SDKs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 15
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 86%
Mệnh giá tin nhắn tối đa Viette/mobi: 100.000 đ
Vinaphone: 50.000 đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 500.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs/SDKs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí