Cổng thanh toán online và cho thuê đầu số đặc biệt, chiết khấu lớn

Dịch vụ SMS plus
(9029)

Dịch vụ cho thuê đầu số đặc biệt dùng làm phương tiện thu phí cho sản phẩm các dịch vụ nội dung số và hàng hoá trên mobile và internet. Có mệnh giá cao và tỷ lệ chiết khấu lớn hơn so với đầu số ngắn truyền thống.

Kích hoạt

Tỷ lệ phân chia trung bình với Telcos

- Với Viettel: Nhà mạng giữ 40%, 1Pay và đối tác chia sẻ 60% doanh thu còn lại.

- Với Mobiphone: Nhà mạng giữ 35%, 1Pay và đối tác chia sẻ 65% doanh thu còn lại.

- Với Vinaphone: Nhà mạng giữ 35%, 1Pay và đối tác chia sẻ 65% doanh thu còn lại

  • Đầy đủ tất cả các nhà mạng.

  • Khai báo mở mã online và real time (nếu sử dụng kho mã mở sẵn).

  • Hỗ trợ Merchant Chăm sóc khách hàng đầu cuối.

  • Tài liệu API đầy đủ, kết nối dễ dàng.

  • Có hệ thống Sandbox test dịch vụ dễ dàng và tiết kiệm.

  • Mệnh giá cho 1 giao dịch: từ 1.000 – 100.000 vnđ.

  • Hạn mức giao dịch: 500.000 vnđ / 1 số thuê bao / 1 ngày.

  • Tính tiện ích: đơn giản với người dùng, sử dụng tài khoản di động để thực hiện thanh toán.

  • Cách thức giao dịch: chỉ với 1 click gửi sms trên điện thoại.

15 + 1
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 88%
Mệnh giá tin nhắn tối đa Viette/mobi: 100.000 đ
Vinaphone: 50.000 đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 500.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 1
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 89%
Mệnh giá tin nhắn tối đa Viette/mobi: 100.000 đ
Vinaphone: 50.000 đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 500.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 15
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 90%
Mệnh giá tin nhắn tối đa Viette/mobi: 100.000 đ
Vinaphone: 50.000 đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 500.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí