API OTP Charging

บริการ API OTP

บริการให้เช่าวิธีการชำระพิเศษของบริษัทโทรคมนาคม ใช้เป็นวิธีเก็บค่าบริการสำหรับผลิตภัณฑ์และสินค้าบนมือถือและอินเตอร์เน็ต มีมูลค่าสูงและอัตราส่วนลดมากว่ารหัสสั้นแบบดั้งเดิม

เปิดใช้

อัตราปันผลเฉลี่ยกับ telco

กับ Viettel: ผู้ให้บริการเก็บ 40% 1pay และคู่ค้าได้ 60%

กับ Mobifone: ผู้ให้บริการเก็บ 35% 1pay และคู่ค้าได้ 65%

กับ Vinaphone: ผู้ให้บริการเก็บ 35% 1pay และคู่ค้าได้ 65%

 • ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครบทุกรายที่ให้บริการนี้

 • การดำเนินการปลอดภัยเนื่องจากมีการยืนยัน OTP

 • ไม่ต้องแจ้งเปิดรหัส

 • ใช้สำหรับเก็บค่าบริการบนมือถือและอินเตอร์เน็ต

 • ช่วยเหลือผู้ประกอบการดูแลลูกค้าขั้นสุดท้าย

 • เอกสาร API/SDK ครบถ้วน เชื่อมต่อง่าย

 • มีระบบ Sandbox test ให้บริการง่ายและประหยัด

 • มูลค่าในการทำธุรกรรม 1 ครั้ง: 1.000 - 100.000 vnd

 • จำกัดการทำธุรกรรม: 500.000 vnd / เบอร์โทรศัพท์ / วัน

 • ประโยชน์: ง่ายสำหรับผู้ใช้ ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อดำเนินการชำระ

 • วิธีดำเนินงาน: ใช้เบอร์โทรศัพท์และมีการยืนยัน OTP

15 + 1
วงจรการชำระ
Share revenue 84%
มูลค่าอย่างมาก Viette/mobi: 1000.000đ
จำกัดการชำระอย่างมาก / วัน 500.000 đ/ วัน
บริการดูแลลูกค้า 24/7
ช่วยเหลือเทคนิค APIs/SDKs
แจ้งเตือนความผิดพลาดช่อง SMS/Email
บูรณาการ ฟรี
30 + 1
วงจรการชำระ
Share revenue 85%
มูลค่าอย่างมาก Viette/mobi: 1000.000đ
จำกัดการชำระอย่างมาก / วัน 500.000 đ/ วัน
บริการดูแลลูกค้า 24/7
ช่วยเหลือเทคนิค APIs/SDKs
แจ้งเตือนความผิดพลาดช่อง SMS/Email
บูรณาการ ฟรี
30 + 15
วงจรการชำระ
Share revenue 86%
มูลค่าอย่างมาก Viette/mobi: 1000.000đ
จำกัดการชำระอย่างมาก / วัน 500.000 đ/ วัน
บริการดูแลลูกค้า 24/7
ช่วยเหลือเทคนิค APIs/SDKs
แจ้งเตือนความผิดพลาดช่อง SMS/Email
บูรณาการ ฟรี