Dịch vụ thanh toán trực tiếp API OTP tại cổng thanh toán 1Pay

Dịch vụ API OTP

Dịch vụ cho thuê phương tiện thanh toán đặc biệt của nhà mạng dùng làm phương tiện thu phí cho sản phẩm dịch vụ nội dung số và hàng hoá trên mobile và internet. Có mệnh giá cáo và tỷ lệ chiết khấu lớn hơn so với đầu số ngắn truyền thống

Kích hoạt

Tỷ lệ phân chia trung bình với Telcos

- Với Viettel: Nhà mạng giữ 40%, 1Pay và đối tác chia sẻ trên 60% doanh thu còn lại.

- Với Mobiphone: Nhà mạng giữ 35%, 1Pay và đối tác chia sẻ 65% doanh thu còn lại.

- Với Vinaphone: Nhà mạng giữ 35%, 1Pay và đối tác chia sẻ 65% doanh thu còn lại

 • Đầy đủ tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ này.

 • Giao dịch rất an toàn do có xác thực OTP.

 • Không phải khai báo mở mã.

 • Ứng dụng cho nhu cầu thu phí trên mobile và trên internet.

 • Hỗ trợ Merchant Chăm sóc khách hàng đầu cuối.

 • Tài liệu API đầy đủ, kết nối dễ dàng.

 • Có hệ thống Sandbox test dịch vụ dễ dàng và tiết kiệm.

 • Mệnh giá cho 1 giao dịch: từ 1.000 – 100.000 VND.

 • Hạn mức giao dịch: 500.000 VND / 1 số thuê bao / 1 ngày.

 • Tính tiện ích: đơn giản với người dùng, sử dụng tài khoản di động để thực hiện thanh toán.

 • Cách thức giao dịch: sử dụng số thuê bao và có xác thực OTP.

15 + 1
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 88%
Mệnh giá tin nhắn tối đa Viette/mobi: 1000.000đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 500.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 1
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 89%
Mệnh giá tin nhắn tối đa Viette/mobi: 1000.000đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 500.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 15
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 90%
Mệnh giá tin nhắn tối đa Viette/mobi: 1000.000đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 500.000 đ/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí