Tích hợp dịch vụ thanh toán qua thẻ cào, chiết khấu cao - 1Pay

Dịch vụ Thẻ Cào

Dịch vụ cho thuê thẻ cào trả trước (Thẻ của các mạng viễn thông hoặc đơn vị cung cấp thẻ trả trước) làm phương tiện thanh toán để thu phí cho các sản phẩm, dịch vụ nội dung số và hàng hoá trên mobile và internet.

Kích hoạt

Tỷ lệ phân chia trung bình của dịch vụ thẻ cào là:

1Pay hưởng 16.5% - đối tác hưởng 83.5%

  • Đầy đủ tất cả các nhà mạng và các nhà cung cấp thẻ Games.

  • Hỗ trợ Merchant Chăm sóc khách hàng đầu cuối.

  • Thời gian xử lý giao dịch nhanh.

  • Tỷ lệ lỗi giao dịch thấp và minh bạch.

  • Tài liệu API đầy đủ, kết nối dễ dàng.

  • Có hệ thống Sandbox test dịch vụ dễ dàng và tiết kiệm.

  • Mệnh giá cho 1 giao dịch: từ 10.000 – 500.000 vnđ với các thẻ Telco và trải dài đến 5.000.000 với các thẻ khác (GATE).

  • Hạn mức giao dịch: không giới hạn.

  • Tính tiện ích: người dùng có thể mua thẻ cào điện thoại hoặc thẻ Game để nạp tiền.

  • Cách thức giao dịch: người dùng mua thẻ cào điện thoại hoặc thẻ Game để nạp tiền / thanh toán.

15 + 1
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 82.5%
Mệnh giá tối đa Telcos: 500.000đ
Game: 1000.000đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày Không giới hạn
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 1
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 83%
Mệnh giá tối đa Telcos: 500.000đ
Game: 1000.000đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày Không giới hạn
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 15
Chu kỳ thanh toán
Tỷ lệ chia sẻ 83.5%
Mệnh giá tối đa Telcos: 500.000đ
Game: 1000.000đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày Không giới hạn
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí