Dịch vụ thanh toán trực tuyến qua thẻ nội địa, chiết khấu cao

Dịch vụ thẻ nội địa
(ATM)

Dịch vụ cho thuê phương tiện thanh toán thẻ nội địa (ATM) làm phương tiện thu phí cho các sản phẩm, dịch vụ nội dung số và hàng hoá trên mobile và internet.

Kích hoạt

Tỷ lệ phân chia trung bình

1Pay và Bank giữ 3%

Đối tác hưởng 97%.

Chi phí cho giao dịch: 1.600 VND cho 1 giao dịch bất kỳ.

  • Hỗ trợ tất cả các thẻ do các ngân hàng tại Việt Nam phát hành.

  • Hỗ trợ Merchant Chăm sóc khách hàng đầu cuối.

  • Tài liệu API đầy đủ, kết nối dễ dàng.

  • Có hệ thống Sandbox test dịch vụ dễ dàng và tiết kiệm.

  • Mệnh giá cho 1 giao dịch: từ 10.000 – 2.000.000 VND.

  • Hạn mức giao dịch: 20.000.000 VND.

  • Tính tiện ích: nạp tiền thông qua thẻ ngân hàng.

  • Cách thức giao dịch: người dùng sử dụng thẻ ngân hàng để chi trả, thông qua các bước bảo mật của ngân hàng.

15 + 1
Chu kỳ thanh toán
Phí giao dịch 3.5% + 1.600 đ
Mệnh giá tối đa Không giới hạn
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 20.000.000/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 1
Chu kỳ thanh toán
Phí giao dịch 3% + 1.600 đ
Mệnh giá tối đa Không giới hạn
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 40.000.000/ ngày
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí
30 + 15
Chu kỳ thanh toán
Phí giao dịch 2.5% + 1.600 đ
Mệnh giá tối đa Không giới hạn
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày Không giới hạn
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh SMS/Email
Tích hợp Miễn phí