1Pay - Cổng thanh toán trực tuyến tốt nhất Việt Nam hiện nay | Cổng thanh toán online qua tin nhắn SMS, chiết khấu lớn - 1Pay

Chính sách thanh toán

Tin tức, thông tin công ty, và truyền thông

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ SMS CHARGING

ĐIỀU 1: CÁC THUẬT NGỮ

-        Tin nhắn MO (Mobile Originated): là tin nhắn xuất phát từ khách hàng sử dụng Dịch vụ.

-        Tin nhắn MT (Mobile Terminated): là tin nhắn thông qua hệ thống của 1PAY để gửi đến khách hàng. Tin nhắn MT được xác định theo từng mã Dịch vụ trên từng đầu số.

-        Số liệu để tính phân chia cước (CDR): là các bản tin Dịch vụ nội dung mà bên B phục vụ khách hàng.

ĐIỀU 2: GIÁ CƯỚC

v  Đơn giá cước thu khách hàng, căn cứ phân chia và quy định về MT (đã bao gồm VAT)

Đầu

Số

Dịch

Vụ

(6xxx, 7xxx, 8xxx)

Thu

Khách

Hàng

Đơn giá bên A được hưởng

(Ký hiệu ĐG A hưởng (Với 01 MT miễn phí))

Số lượng MT max vượt quá của VNP &

VMS

Số lượng MT max vượt quá của VTM

VTM

VMS

VNP

VNM

GTM

X0XX

500

150

105

105

60

115

1

1

X1XX

1.000

350

400

400

360

400

2

1

X2XX

2.000

800

800

800

960

900

4

2

X3XX

3.000

1.200

1.200

1.200

1.560

1.350

6

3

X4XX

4.000

1.600

1.600

1.600

2.160

1.800

8

4

X5XX

5.000

2.250

2.250

2.250

2.760

2.500

12

5

X6XX

10.000

4.500

4.500

4.500

5.760

5.000

23

7

X7XX

15.000

6.750

6.750

6.750

8.760

7.500

34

10

 

ĐIỀU 3: PHÂN CHIA DOANH THU

a) Trường hợp chu kỳ thanh toán tháng.

Tổng doanh thu chia sẻ từ các dịch vụ

hai bên hợp tác sau telcos (triệu)

Tỷ lệ %

(TLB)

DT

89%

 

b) Trường hợp chu kỳ thanh toán 15 ngày

Tổng doanh thu chia sẻ từ các dịch vụ

hai bên hợp tác sau Telcos (triệu)

Tỷ lệ %

(TLB)

DT

88%

Trong đó:

-        Tỷ lệ phân chia doanh thu trên có thể được điều chỉnh trong quá trình hợp tác theo yêu cầu của telcos, hoặc thỏa thuận giữa 2 bên.