1Pay - Cổng thanh toán trực tuyến tốt nhất Việt Nam hiện nay | Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Tin tức, thông tin công ty, và truyền thông

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

ĐIỀU 1: CÁC THUẬT NGỮ

-        Doanh thu khách hàng đầu cuối (ký hiệu là DTE.U): là tổng số tiền mà người dùng đầu cuối chi trả cho dịch vụ (đã bao gồm VAT).

-        Doanh thu về bên A (ký hiệu là DTA): là tổng số tiền người dùng đầu cuối chi trả cho dịch vụ sau khi trừ đi chi phí của nhà mạng (đã bao gồm VAT).

-        Doanh thu chia sẻ (Ký hiệu DT): là doanh thu 1PAY bắt đầu dùng để chia sẻ từ các dịch vụ hai bên hợp tác sau khi trừ đi thuế VAT (10%). (Trong đó:  DT = DTA /1,1 ). Phần thuế VAT 10% 1PAY phải nộp vào ngân sách nhà nước.

-        Tỷ lệ phân chia doanh thu bên B được hưởng (ký hiệu là TLB) :  là tỷ lệ phần trăm phân chia Doanh thu Bên B được hưởng.

-        Doanh thu bên B (ký hiệu là DTB): là doanh thu bên B sẽ được nhận sau khi phân chia doanh thu. (Trong đó: DT B DT*TLB).

-        Số tiền bên B nhận được: là Doanh thu bên B nhận được sau khi trừ đi các loại chi phí bắt buộc. (Ví dụ: Chi phí khai báo mở mã, duy trì mã, Thuế thu nhập cá nhân đối với khách hàng cá nhân ...).

-        Tỷ lệ phân chia doanh thu bên A được hưởng (ký hiệu là TLA) :  là tỷ lệ phần trăm phân chia Doanh thu Bên A được hưởng.

-        Thanh toán: là các đề nghị thanh toán theo từng đợt đề nghị thanh toán.

-        Doanh thu cuối kỳ: là số tiền bên B còn được nhận sau khi đã tiến hành đối soát xác nhận sản lượng và doanh thu chưa thanh toán.

-        Hạn mức thanh toán: là doanh thu tối thiểu bên B cần đạt được để làm thủ tục thanh toán. 1PAY quy định hạn mức doanh thu tối thiểu là 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn). Phần doanh thu chưa được thanh toán sẽ được cộng dồn vào chu kỳ thanh toán kế tiếp.

-        Chu kỳ đối soát:

+ Đơn vị chu kỳ đối soát được tính theo tháng: Tính từ 00 giờ 00 phút 00 giây ngày đầu tiên đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày cuối cùng của tháng.  Đồng hồ đối soát lấy theo đồng hồ hệ thống 1PAY.

+ Thời gian bắt đầu đối soát tính từ ngày ký hợp đồng.

+ Thời gian kết thúc đối soát tính từ ngày kết thúc hợp đồng.

+ Chu kỳ đối soát: tháng.

+ Chu kỳ lập biên bản xác nhận doanh thu: tháng.

-        Số liệu gốc: là số liệu ghi nhận tại hệ thống quản lý của 1PAY.

-        Giao dịch thành công: là giao dịch ghi nhận thành công tại hệ thống 1PAY.

-        Số liệu đối soát: là số liệu giao dịch thành công trên hệ thống 1PAY.

-        Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

-        Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

ĐIỀU 2: QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI SOÁT

Biên bản đối soát: bên B có thể dùng nội dung trang lịch sử giao dịch chính là số liệu để đối soát cập nhật trực tuyến, khi có nhu cầu có thể in lại từ nội dung yêu cầu đối soát tương ứng. Số liệu đối soát để tạm ứng và thanh toán lấy theo các chu kỳ sau:

1. Quy định về số liệu đối soát

a) Đối soát tạm ứng theo chu kỳ 15 ngày

Số liệu đối soát được tính từ 00 giờ 00 phút 00 giây ngày 1 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 15 của tháng.

b) Đối soát thanh toán theo chu kỳ tháng

Số liệu đối soát được tính từ 00 giờ 00 phút 00 giây ngày 1  đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày cuối cùng của tháng.

2. Quy trình đối soát

Người có trách nhiệm của hai Bên phải ký Biên bản xác nhận sản lượng, doanh thu theo quy trình: Bên B gửi số liệu gốc qua thư điện tử bản ghi chi tiết giao dịch theo chu kỳ đối soát cho Bên A, Bên A tiến hành đối chiếu giữa số liệu Bên B và số liệu ghi nhận trên hệ thống tính cước của Bên A:

-        Trường hợp không có sự chênh lệch trong số liệu đối soát, Bên A xác nhận số liệu. Sau đó Bên B ký và gửi biên bản xác nhận sản lượng, doanh thu cho Bên A. Bên A ký và gửi lại biên bản xác nhận sản lượng, doanh thu cho bên B để làm thủ tục thanh toán.

-        Trong trường hợp chênh lệch số liệu đối soát nhỏ hơn Sai lệch cho phép thì số liệu gốc là cơ sở phân chia doanh thu.

-        Trong trường hợp chênh lệch số liệu đối soát lớn hơn Sai lệch cho phép thì hai bên phải tiến hành đối soát chi tiết số liệu. Nếu hai bên đã đối soát chi tiết mà không tìm ra nguyên nhân thì tiến hành đàm phán, thống nhất và quyết định số liệu cuối cùng dựa trên tinh thần thiện chí hợp tác.

ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH VỀ CHU KỲ THANH TOÁN

Doanh thu của bên B được tính ngay sau khi dịch vụ hợp tác của bên B với 1PAY được phê duyệt. Bên B có thể lựa chọn các chu kỳ thanh toán doanh thu trên rất linh hoạt như sau:

a) Thanh toán tạm ứng theo chu kỳ 15 ngày

Để thanh toán tạm ứng doanh thu theo chu kỳ thanh toán 15 ngày, doanh thu của bên B phải đạt được tối thiểu 10 triệu/1 kỳ thanh toán. Vào ngày 16 hàng tháng khách hàng làm thủ tục đối soát số liệu với 1PAY trên website 1pay.vn , sau khi 2 bên thống nhất và xác nhận số liệu đối soát thì 1PAY sẽ thanh toán cho bên B sau 02 ngày làm việc kể từ khi bên A nhận được Hồ sơ đề nghị thanh toán từ bên B (Bao gồm: Biên bản đối soát sản lượng, doanh thu, Hóa đơn GTGT và đề nghị thanh toán). Số tiền tạm ứng này sẽ được 1PAY khấu trừ vào cuối kỳ thanh toán của bên B.

b) Thanh toán theo chu kỳ tháng

Vào ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng, bên B làm thủ tục đối soát số liệu với 1PAY trên website 1pay.vn. Số liệu đối soát được tính từ 00 giờ 00 phút 00 giây ngày 1  đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày cuối cùng của tháng. Để thanh toán doanh thu theo chu kỳ thanh toán 1 tháng, doanh thu của bên B chỉ cần đạt được tối thiểu đúng bằng hạn mức thanh toán 500.000 ngàn/1 kỳ thanh toán. Sau khi 2 bên thống nhất và xác nhận số liệu đối soát thì 1PAY sẽ thanh toán cho bên B sau 02 ngày làm việc kể từ khi bên A nhận được Hồ sơ đề nghị thanh toán từ bên B (Bao gồm: Biên bản đối soát sản lượng, doanh thu, Hóa đơn GTGT và đề nghị thanh toán). Số tiền bên B được thanh toán bằng tổng doanh thu trong tháng trừ đi các khoản tạm ứng (nếu có) và các khoản giảm trừ khác (nếu có).

-  THẮC MẮC, KHIẾU NẠI VÀ LIÊN HỆ 

Để giải đáp các thắc mắc, khiếu nại hoặc liên hệ đề nghị Merchant liên hệ với một trong các đầu mối thông tin sau:

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần 1PAY (1Pay JSC)  

Văn phòng giao dịch: Số 4, ngõ 151B, đường Thái Hà Mới (Yên Lãng), phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: (+84) 90 4669933 - (+84) 90 4253125

Tel/Fax: (+84) 4 364 066 27

Email: [email protected]

hoặc

Trung tâm hỗ trợ tại : http://help.1pay.vn

Hỗ trợ thanh toán: Email: [email protected]