1Pay - Cổng thanh toán trực tuyến tốt nhất Việt Nam hiện nay | Thông tin tuyển dụng

SERVER DEVELOPER DEVELOPER

Vị trí.

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + Bonus

• Số lượng: 04

• Nơi làm việc: Hà Nội

Mô tả công việc :

  • Phát triển các dự án của Công ty

Yêu cầu :

  • Kinh nghiệm lập trình Java ít nhất 2 năm ở các công ty khác.
  • Thành thạo Java Core, Spring Framework, Hibernate, Transaction Management, Struts, JSP/Servlet, JDBC.
  • Có kiến thức về cơ sở dữ liệu MySQL hoặc Oracle, MongoDB
  • Am hiểu và sử dụng tốt OOP & Design Patterns.
  • Có kinh nghiệm làm việc với Spring, Struts, tối ưu hệ thống, làm việc trên môi trường Linux là lợi thế

Bạn nên gửi kèm theo cho chúng tôi:

  • CV và hồ sơ cá nhân
  • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn nghĩ rằng sẽ là hữu ích nhất đối với chúng tôi trong việc tìm hiểu thêm về bạn
  • Ưu tiên hồ sơ theo mẫu văn bản.

Chúng tôi mong chờ tin từ bạn.