1Pay - Quick Connect, Pay Flexible | Employment information

ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วย

ตำแหน่ง

• เงินเดือน: ตามตกลง

• ที่ทำงาน: ฮานอย

อธิบายงาน :

 • ทำงานใต้การควนคุมของคณะผู้จัดการบริษัท ติดตามการวางแผน และปฏิบบัติการดำเนินแผนงานของบริษัท
 • ช่วยคณะผู้จัดการติดตามการดำเนิน ผลักดัน ตรวจสอบ รวบรวม และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติคำตัดสินของคณะผู้จัดการ
 • เจรจา ตกลง และลงสัญญาการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้า (หากมี)
 • ร่วมมือ ช่วยเหลือแผนก หน่วยงานในการจัดเหตุการณ์ โฆษณาชื่อเสียง งานแสดงสินค้า งานแถลง
 • เข้าร่วมกับคณะผู้จัดการในภารกิจภายใน/ภายนอก
 • และรักษาภาพพจน์บริษัท เข้าร่วมและช่วยเหลือคณะ
 • ผู้จัดการในการพบปะ ค้าขายกับคู่ค้า ลูกค้า บรรทึก
 • และจัดโปรแกรมและเวลาประชุมของคณะผู้จัดการกับคู่ค้า
 • เข้าร้วมและบรรทึกการประชุม
 • ขอวีซ่า เตรียมเอกสาร สัญญา แปลภาษา

คุณสมบัติ :

 • ภาษาต่างประเทศ: คล่อง
 • ภาษาอังกฤษ รู้ภาษาจีนเป็นข้อได้เปรียบ
 • จบปริญญาตรีสาขาพานิชณ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือภาษาต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้ช่วยโครงการ
 • ใช้ได้ดีคอมพิวเตอร์ออฟฟิส
 • สื่อสารได้ดี ว่องไว มีความสามรถติดต่อภายใน - ภายนอก ทักษาการจัดวางงาน
 • มีทักษาการวิเคราะห์ รวบรวม และรายงาน คุณควรส่งพร้อมให้พวกเรา

คุณควรส่งพร้อมให้พวกเรา :

 • CV และข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลทุกอย่างคุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการเข้าใจคุณมากขึ้น
 • ให้คำสำคัญกับเอกสารตามแบบตัวอย่าง

พวกเรารอคอยข่าวจากคุณ