Quick Connect, Pay Flexible

บูรณาการง่าย เชื่อมต่อรวดเร็ว

ให้บริการทุกประเภทการบูรณาการ (API, SDK, REST, JS, API) เอกสารอธิบายและรหัสตัวอย่างครบถ้วนบนพื้นฐานโปรแกรมทุกแบบ

บูรณาการทันที ลงทะเบียน

หลายประเทศ หลายภาษา

พื้นฐานสนับสนุนธุรกิจที่หลายประเทศ หลายสกุลเงิน และหลายภาษาที่ต่างกัน ทั้งหมดเพียงด้วย 1 บูรณาการ ผ่านพื้นฐานเปิดของ 1Pay

อ่านเพิ่มเติม ลงทะเบียน

เชื่อมต่อเดียว หลายบริการ

สนับสนุนทุกวิธีจ่ายเงินตามแต่ละท้องถิ่นด้วย 1 การเชื่อมต่อ

ชมตัวอย่าง ลงทะเบียน

เพียง 1 การเชื่อมต่อ ง่ายที่สุดสำหรับบริการจ่ายเงินทุกแบบ

สนับสนุนทุกวิธีจ่ายเงินกับทุกพื้นฐานอุปกรณ์และแอปพลีเคชั่นภายใต้เทคโนโลยีมืออาชีพและปลอดภัยที่สุด

เครื่องมือสถิติข้อมูลละเอียดและชัดเจนมากที่สุด

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image